Företaget

E-Light Elinstallationer AB

E-Light Elinstallationer startades 2008 och företagets säte är i Karlskrona men vi jobbar nationellt. Vi sätter kunden i fokus och vårat mål är att bygga långa och pålitliga relationer. Våran personal har bred kunskap och lång erfarenhet i branschen, vi jobbar enligt svensk standard och elinstallationsföreskrifterna och vi har behörighet upp till 1000volt. Vi erbjuder alltid en helhetslösning på installationerna och samordnar arbetet på bästa sätt med kunden och övriga yrkesgrupper.

Artikel om E-Light i tidningen SUCCÉ.

Vårt Miljötänk

Vi ska…
I de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
Detta innebär att vi:

  • i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi därmed medverkar till att vår miljöbelastning minskar
  • arbetar med förebyggande åtgärder så att skada begränsas eller inte uppstår

Vi ska…
Uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
Detta innebär att vi:

  • försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. Exempel på åtgärder vi gör och kan göra för att uppnå detta är att använda kortast lämpligast färdväg med företagets bilar och transporter.
  • ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart.

Så att vi…
Bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad beträffar miljöarbete.