Elinstallationer

Elinstallation

Vi utför elinstallationer av alla slag, även larm, data och teleanläggningar.

Idag sätts det krav på att elinstallatören skall vara uppdaterad på material, nya produkter och installationer då utvecklingen går mot en mer avancerad standard.
E-light Elinstallationer håller jämnt tempo med utvecklingen av produkter och material och därför kan du lita på att du får en säker och en väl fungerande anläggning.
Våra montörer jobbar endast med verktyg och material av högsta kvalitet, både för din och montörens bästa. Vi lägger stor vikt på miljö och arbetsmiljö och företaget optimerar arbetet på bästa för att upprätthålla detta.